G(MR)

De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit twee geledingen, te weten de oudergeleding en de personeelsgeleding. Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De (G)MR heeft instemmingbevoegdheid en adviesbevoegdheid over voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag (stichting ISA) over aangelegenheden die de school betreffen.

Agenda

Juli 2020

vrijdag 3 juli

De hele dag
Studiedag Overdracht

maandag 6 juli

De hele dag
Zomervakantie

dinsdag 7 juli

De hele dag
Zomervakantie

woensdag 8 juli

De hele dag
Zomervakantie

donderdag 9 juli

De hele dag
Zomervakantie

vrijdag 10 juli

De hele dag
Zomervakantie
Bekijk volledige agenda
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email