Heropening school

leerkracht Nieuws Leave a Comment

Vorige week mochten wij weer open voor fysiek onderwijs! Wat een feest! De leerlingen zijn warm ontvangen door Frendz en Elko; de beren. Want wie kan hen het beste uitleggen wat er gaande is en aan welke maatregelen de leerlingen …

Sneeuwpret!

leerkracht Nieuws Leave a Comment

Je houdt ervan, of je gruwelt ervan. Sneeuw. Kou. IJzel. Nattigheid. Heel Amsterdam ligt onder. Gelukkig genieten de meeste kinderen er wel van! En dat samen met hun vriend jes/vriendinnetjes op school! Dubbel feest! De deuren van de school gingen …

Noodopvang leerlingen

leerkracht Nieuws Leave a Comment

Als school ben je nooit 100 % gesloten voor leerlingen. Onze school verbreedt doelen en pakt naast de hoofdfuncties ook andere functies en bij- behorende taken op, zoals ontspanning en opvang. Daarmee is onze school een brede maatschappelijke instelling die naast onderwijs …

Het afstandsonderwijs

leerkracht Nieuws Leave a Comment

Tijdens de wintervakantie zwaaiden wij het eerste halfjaar van dit schooljaar uit, met het stille verlangen dat alles snel weer een beetje het oude zou gaan worden. Helaas laat het fysieke onderwijs – na een verlening – nog steeds op …

Maandbeloning in groep 3

leerkracht Nieuws Leave a Comment

In het kader van een prettig klassenklimaat en ter bevordering van taakgerichtheid wordt bij ons op school Taakspel ingezet. Dit is een groepsaanpak, waarbij leerlingen met behulp van spel, gestimuleerd worden zich beter aan de klassenregels te houden. Taakspel kent …

Voortgangsgesprekken

leerkracht Nieuws Leave a Comment

In navolging op het kennismakingsgesprek begin dit schooljaar, zijn de afgelopen weken in het teken geweest van het voeren van voortgangsgesprekken. Deze gesprekken dienen om samen met ouders te kijken naar waar de leerling staat in zijn of haar ontwikkeling én …

Groepsbeloning: koekjes bakken in groep 5A

leerkracht Nieuws Leave a Comment

Als groepsbeloning hebben de leerlingen uit groep 5 koekjes mogen bakken. Een uitdagende activiteit die beroep doet op zowel vaardigheden (samenwerken & organisatie en plannen) als kennis (rekenen & begrijpend lezen) die nodig zijn tot het succesvol volbrengen van de …