Toetsing

Er is lang getobt over het wel of niet toetsen van de leerlingen aan de hand van de CITO-toetsen. Om

Lees verder...

De Schoolschrijver

Schoolbreed is afgelopen periode geïnvesteerd in het duurzaam verbeteren van lezen, schrijven en taal. Dit is onder andere middels onze

Lees verder...