Deelname Day a Week School

leerkracht Nieuws Leave a Comment

Sinds dit schooljaar neemt ook onze school deel aan Day a Week School (DWS). Deze onderwijsvoorziening bestaat uit een samenwerking van Het ABC en een aantal schoolbesturen. DWS biedt een onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en creatief denkende leerlingen. Een DWS-groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. Zij komen van verschillende scholen en werken één dag per week samen op een aparte locatie. Zij worden daarin begeleid door een gespecialiseerde leerkracht.

Een van de doelstellingen is dat de leerlingen leren leren. Daarnaast wordt ook geprobeerd hun leerplezier te vergroten en demotivatie te voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan o.a. zelfsturend leren, samenwerken en doorzetten. De lesactiviteiten bestaan bijv. uit wiskunde, teamuitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels.

De afgelopen periode heeft een identificatieperiode bij ons op school plaatsgevonden. Hierbij zijn uitdagende opdrachten aangeboden, waarbij zowel het analytische als het creatieve denkvermogen wordt aangesproken. De leerlingen zijn geobserveerd door de leerkracht, ondersteund door de IB-er en hoogbegaafdheid specialist. Hierbij werd vooral het proces en minder het product in kaart gebracht. Zowel de observaties bij deze opdrachten als overige belangrijke informatie over de leerlingen (zoals LVS-gegevens, andere observaties, eventueel aanwezige psychologische rapporten) zijn meegenomen in de afweging om leerlingen wel/niet voor te dragen voor deelname aan DWS.

         

Inmiddels zijn de maximale 6 plekken die gereserveerd stonden voor onze school, gevuld. De ouder(s)/verzorger(s) van deze leerlingen zijn middels een brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Wilt u meer lezen/weten over DWS, raadpleeg dan: www.dayaweekschool.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *