Noodopvang leerlingen

leerkracht Nieuws Leave a Comment

Als school ben je nooit 100 % gesloten voor leerlingen. Onze school verbreedt doelen en pakt naast de hoofdfuncties ook andere functies en bij- behorende taken op, zoals ontspanning en opvang. Daarmee is onze school een brede maatschappelijke instelling die naast onderwijs ook andere ‘diensten’ aanbiedt.

Incidentele opvang in Ridderkerk - Kinderdagverblijf de Bron

Zo ook nu in deze tijd, waarbij de scholen tot en met 7 februari dicht zijn. Er is noodopvang voor leerlingen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor leerlingen in een kwetsbare positie. Wij zien deze vorm van opvang als een belangrijke maatschappelijke functie: het zorgt er immers voor dat ouders met cruciale beroepen hun werkzaamheden goed uit kunnen oefenen en dat leerlingen uit een kwetsbare omgeving veilig worden opgevangen.

Het is een uitdaging om de vele aanmeldingen die wij binnen hebben gekregen van leerlingen uit diverse groepen, zo goed en vooral veilig mogelijk te realiseren. Wij hebben daarom onze kaders moeten aanscherpen;

  • Wij vragen u eerst in uw eigen omgeving naar mogelijkheden te kijken om opvang voor de kinderen te realiseren, alvorens er beroep wordt gedaan op de noodopvang van school
  • Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is zijn van harte welkom
  • Als in het gezin één ouder een cruciaal beroep uitoefent, is het verzoek om de kinderen zelf op te vangen
  • Wanneer geen van de ouders een cruciale beroep uitoefent kan er helaas geen gebruik gemaakt worden van de noodopvang
  • Tijdens de noodopvang doen de leerlingen mee met het online onderwijs en verwerken zij hun leerstof

Wij achten dit noodzakelijk om het onderwijs aan álle leerlingen van onze school zo goed mogelijk te laten plaatsvinden en dat de veiligheid van alle betrokkenen goed wordt bewaakt. Wij begrijpen dat het lastig is, en zijn tegelijkertijd overtuigd van het begrip hierin.

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *