Persbericht: As-Siddieq West presteert bovengemiddeld bij Citotoets

admin Nieuws

AMSTERDAM – De leerlingen van de islamitische basisschool As-Siddieq West in Amsterdam hebben bovengemiddeld gepresteerd tijdens de Citotoets. Ze behaalden een score van 540,6. De school scoort hiermee 6 punten hoger dan het landelijk gemiddelde van 534,6.  Dit zijn gecorrigeerde scores op basis van de schoolpopulatie. Het ministerie van OC&W houdt rekening met het opleidingsniveau van de ouders (het zogenoemde leerlinggewicht).

persbericht-cito-2016-west

Het team en de directie zijn oprecht trots: “Het is een prachtige score. De leerlingen hebben uitzonderlijk gepresteerd, in het bijzonder Samy Bourjila, Mohamed Bouayad en Mohamed Shaban die de maximale score van 550 punten hebben behaald.” De overige locaties van As-Siddieq sloten de toets ook succesvol af: Oost behaalde een gecorrigeerde score naar leerlinggewicht van 538,6 en Noord 538,3.

Definitief VO-advies van de groepsleerkracht

De leerkrachten van Assiddieq West hebben 17 procent van de leerlingen een vwo-advies gegeven. 27 procent krijgt een havo/vwo-advies en 15% een havo-advies. De basisschool behaalt hiermee ook de doelen van Jong Amsterdam over de kwaliteit van het onderwijs. Zo is de norm van dit schooljaar dat:

  • tenminste het landelijk gemiddelde van de Cito eindscore wordt behaald;
  • het aantal zorgleerlingen uit groep 8 niet hoger uitvalt dan 20%; en
  • het havo/vwo-advies minimaal 25% is.

De drie As-Siddieqscholen tezamen scoren ook op deze doelen beter dan de norm. De gemiddelde score van de scholen is met correctie naar leerlinggewicht 539,2. Tevens krijgt 66% van alle leerlingen een havo, havo/vwo of vwo-advies en gaan er maar 8 leerlingen naar het LWOO en 1 naar het praktijkonderwijs.

As-Siddieq

As-Siddieq is een islamitische scholengemeenschap met locaties in Amsterdam Oost, West en Noord. De school kenmerkt zich door kwalitatief goed onderwijs en persoonlijke aandacht voor de leerlingen. Naast het realiseren van goed onderwijs heeft As-Siddieq als voornaamste doelstelling het versterken van de identiteit van de leerlingen.