Nieuwsbrief As-Siddieq West – september / oktober 2016

admin Nieuws

Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte stellen van de ontwikkelingen die de afgelopen periode (september/oktober 2016) plaats hebben gevonden op onze basisschool. Graag sluiten wij met deze nieuwsbrief de reeks nieuwsbrieven van dit schooljaar af. Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen in onze school, uw inzet en de bijdrage die u levert aan onze leerlingen.