Teambijeenkomst burgerschapsonderwijs

leerkracht Nieuws Leave a Comment

Zoals u wellicht weet is vanaf 1 augustus 2021 de wet op burgerschapsonderwijs aangescherpt. Bij Al Maes zijn we ons ervan bewust dat een basisschool een onmiskenbare rol vervult in het opvoeden van de leerlingen tot volwaardige burgers. De basisschool is immers een oefenplaats waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot actieve burgers. In samenwerking met ouders dragen wij zorg voor het overbrengen van normen en waarden, en het versterken van sociale cohesie.

Op onze school hechten we veel waarde aan het versterken van onze onderwijskwaliteit. Om deze reden hebben we de QuickScan Burgerschap als nulmeting afgenomen om inzichtelijk te krijgen hoe ons huidige burgerschapsonderwijs is. Daaropvolgend heeft het team ook een bijeenkomst gehad waarin gezamenlijk is gereflecteerd en geëvalueerd op ons huidige aanbod. Het was een zeer inspirerende teambijeenkomst waarin we tot mooie inzichten zijn gekomen.

We nemen u graag mee in aantal van onze bevindingen:

We zijn momenteel trots op hoe we onze identiteit uitdragen en hoe de islaamlessen worden vormgegeven. We zouden graag aan onze leerlingen willen meegeven dat goed gedrag zwaar weegt. Hoe gaan we met elkaar om?

Schoolbreed wordt de methode ‘De Vreedzame School’ ingezet. We zouden graag burgerschapsvorming meer willen integreren in het lesaanbod. Ook vinden we het belangrijk dat de input van onze leerlingen wordt vergroot en achten we het nodig dat de leerlingen hun kennis vergroten over de medemens.

De komende tijd gaat de werkgroep burgerschap hiermee aan de slag. U wordt op de hoogte gehouden van de belangrijke ontwikkelingen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *