Toetsing

leerkracht Nieuws Leave a Comment

Er is lang getobt over het wel of niet toetsen van de leerlingen aan de hand van de CITO-toetsen.

Om een weloverwogen keuze te maken, is teruggegrepen naar de kern waarom wij het belangrijk achten om te toetsen. Vooropstaand toetsen wij nooit om af te rekenen; en nu al helemaal niet! Waarom wij wel toetsen, is om een volledig beeld van de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt in kaart te brengen. Dit is nodig, om vervolgens ons onderwijs optimaal af te kunnen stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften.

Om te weten waar de leerlingen nu staan is, na deze bijzondere periode waarin leerlingen zo’n 8 weken op afstand les hebben gehad, essentiëler dan ooit.

Op basis van deskundig advies zijn wij deze week gestart met het afnemen van de toetsen. De toetsperiode zal in totaal drie weken aanhouden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *