Voortgangsgesprekken

In navolging op het kennismakingsgesprek begin dit schooljaar, zijn de afgelopen weken in het teken geweest van het voeren van voortgangsgesprekken. Deze gesprekken dienen om samen met ouders te kijken naar waar de leerling staat in zijn of haar ontwikkeling én wat de komende periode, zowel thuis als op school, eventueel nodig is aan begeleiding. Deze gesprekken dragen bij aan het versterken van educatief partnerschap. De school is echter allang niet alleen een leerfabriek, maar een leefgemeenschap. Een leefgemeenschap van kinderen, leerkrachten én ouders. Iedereen heeft een taak in het geheel en heeft een eigen verantwoordelijkheid.
In het samenwerken is het belangrijk dat wij ons realiseren dat deze taak voor ieder een andere kan zijn en dat onze mogelijkheden daarin niet gelijk of beperkt zijn. Overkoepelend aan het voeren van het voortgangsgesprek, is het belangrijk te beseffen dat in het samenwerken met elkaar uit wordt gaan van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.

In verband met het Coronavirus dat zich helaas nog steeds onder ons bevindt, is gekozen om deze gesprekken digitaal/telefonisch te voeren. De planning voor het voeren van deze belangrijke voortgangsgesprekken zijn per groepsleerkracht via de agenda in Parro vastgelegd.

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email

Agenda

April 2021

donderdag 22 april

De hele dag
Eindtoets groep 8
08:00 – 08:30
Rapportgesprekken

vrijdag 23 april

08:00 – 08:30
Rapportgesprekken

maandag 26 april

08:00 – 08:30
Meivakantie

dinsdag 27 april

08:00 – 08:30
Meivakantie

woensdag 28 april

08:00 – 08:30
Meivakantie
Bekijk volledige agenda

Belangrijk

PROTOCOL
HEROPENING
SCHOLEN