Voortgangsgesprekken

In navolging op het kennismakingsgesprek begin dit schooljaar, zijn de afgelopen weken in het teken geweest van het voeren van voortgangsgesprekken. Deze gesprekken dienen om samen met ouders te kijken naar waar de leerling staat in zijn of haar ontwikkeling én wat de komende periode, zowel thuis als op school, eventueel nodig is aan begeleiding. Deze gesprekken dragen bij aan het versterken van educatief partnerschap. De school is echter allang niet alleen een leerfabriek, maar een leefgemeenschap. Een leefgemeenschap van kinderen, leerkrachten én ouders. Iedereen heeft een taak in het geheel en heeft een eigen verantwoordelijkheid.
In het samenwerken is het belangrijk dat wij ons realiseren dat deze taak voor ieder een andere kan zijn en dat onze mogelijkheden daarin niet gelijk of beperkt zijn. Overkoepelend aan het voeren van het voortgangsgesprek, is het belangrijk te beseffen dat in het samenwerken met elkaar uit wordt gaan van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.

In verband met het Coronavirus dat zich helaas nog steeds onder ons bevindt, is gekozen om deze gesprekken digitaal/telefonisch te voeren. De planning voor het voeren van deze belangrijke voortgangsgesprekken zijn per groepsleerkracht via de agenda in Parro vastgelegd.

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email

Agenda

Augustus 2021

maandag 16 augustus

De hele dag
Zomervakantie

dinsdag 17 augustus

De hele dag
Zomervakantie

woensdag 18 augustus

De hele dag
Terugkomdag

donderdag 19 augustus

De hele dag
Terugkomdag

vrijdag 20 augustus

De hele dag
Terugkomdag

maandag 23 augustus

De hele dag
Eerste schooldag
Bekijk volledige agenda

Belangrijk

PROTOCOL
HEROPENING
SCHOLEN