In schooljaar 2008-2009 zijn we gestart met het programma De Vreedzame School. Het centrale thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. De doelstelling van het programma is echter breder: de school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. En we bereiden onze leerlingen voor op het leven in een democratische samenleving, en stimuleren actief burgerschap.

In alle groepen wordt wekelijks een Vreedzame Schoolles gegeven. Er komen verschillende thema’s aan bod, zoals elkaar beter leren kennen, goed en slecht luisteren, respecteren van verschillen, samen afspraken maken of samen verantwoordelijk zijn. We maken gebruik van eenduidige termen; zoals opstekers, afbrekers, conflict, de petjes (rood, blauw en geel), win-win situaties, parafraseren (vanaf groep 6). De Vreedzame School is de afgelopen jaren vernieuwd. Samen met Micha de Winter (hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht) is het programma versterkt op het terrein van ‘democratisch burgerschap’. Elk schooljaar willen we starten met twee modules, te weten module Diversiteit, module Democratische ABC, module Democratie in klas en in school of module Leerling participatie.

Agenda

Geen evenementen gevonden.

Bekijk volledige agenda